Social Farms and Gardens seeking nominations for 2024 CLAS Awards.

We are now seeking nominations for the 2024 CLAS Awards. If you would like to nominate a community growing project please complete the nomination form here and return to wales@farmgarden.org.uk by 9.00am, Friday 8th September 2023.

Also

From 24th to 27th July 2023, Social Farms & Gardens will be joined by an array of partners at a new ‘Community Food and Agroecology’ stand at the Royal Welsh Show. The stand will be located in the Countryside Care area of the show ground.

Come and say hi!

more info: here

Rwan rydym yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobrau CLAS 2024. Os hoffech enwebu prosiect tyfu cymunedol cwblhewch y ffurflen enwebu yma a’i dychwelyd i wales@farmgarden.org.uk erbyn 9.00yb, dydd Gwener 8 Medi 2023.

Hefyd

Rhwng 24 a 27 Gorffennaf 2023, bydd amrywiaeth o bartneriaid yn ymuno â Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol mewn stondin ‘Bwyd ac Agroecoleg Gymunedol’ newydd yn Sioe Frenhinol Cymru. Bydd y stondin wedi’i lleoli yn ardal Gofal Cefn Gwlad ar faes y sioe.

Dewch i ddweud helo!

mwy o wybodaeth: Yma

Similar Posts