Demystifying DBS!

Disclosure and Barring Service (DBS) Training

PAVS are hosting a series of three training sessions to demystify the DBS service.

  • October 11th at 10am, DBS Disclosure Workshop
  • October 26th at 1:30, DBS Barring Workshop
  • November 9th at 6pm, Demystifying the Disclosure and Barring Service

These sessions will be led by Carol Elland, the regional outreach adviser (Wales) from the Disclosure and Barring Service and are aimed at staff & trustees with overall responsibility for safeguarding and the safe recruitment of staff and volunteers.

To find out more and book a place, click here

Hyfforddiant y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae PAVS yn cynnal cyfres o dair sesiwn hyfforddi i symleiddio’r gwasanaeth DBS.

  • Hydref 11eg am 10am, Gweithdy Datgelu DBS
  • Hydref 26ain am 1:30, Gweithdy Gwahardd DBS
  • Tachwedd 9fed am 6pm, Symleiddio’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gan Carol Elland, y cynghorydd allgymorth rhanbarthol (Cymru) o’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac maent wedi’u hanelu at staff ac ymddiriedolwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros ddiogelu a recriwtio staff a gwirfoddolwyr yn ddiogel.

I ddarganfod mwy ac archebu lle, cliciwch yma

Similar Posts