www.pavs.org.uk
Pembrokeshire Association of Voluntary Services
Welcome to Pembrokeshire Association of Voluntary Services
 > Support for Groups > Volunteering > Carers > News > Home
 > Funding > IT for Groups > About Us > Contact > Cymraeg
 > Planning Networks > Training > Join PAVS > Links > Site Map
   Home > Cymraeg
  Cymraeg
..............................
Mae Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro yn datblygu Cynllun Iaith Gymraeg, sy'n golygu pan fydd yn gwbl weithredol bydd yr holl ddogfennau yn ddwyieithog, yn unol â'r canllawiau a gyhoeddwyd gan y swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg. Yn y cyfamser y cynnwys craidd y wefan yn ddwyieithog.

 

 

  
 
 

 
  Contact PAVS: enquiries@pavs.org.uk Tel: (01437) 769422

Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © All Rights Reserved 1997-2008 Pembrokeshire Association of Voluntary Services